eşreff

13-02-2020 15:46 Kategori: RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI

İHALE İLANI

"İHALE İLANI"

Niteliği, Türü ve Miktarı     : Nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına ait 1 adet aracın satış ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi kıyasen uygulanarak yapılacaktır.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05/03/2020 - 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi            : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı – Toplantı Salonunda Komisyon Huzurunda / Kuzeykent Mah. Kayın Sok. No:9 37150 Merkez/KASTAMONU

İhale Usulü    : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Açık Teklif Usulü (kıyasen)

İhale Türü     :  Satış

YAKIT CİNSİ

MODELİ

CİNSİ

MARKASI

TİPİ

PLAKASI

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

Motorin

2011

SUV

Volvo

XC60

37 SC 577

143.463,81

4.303,91

 

Yukarıda niteliği, Muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına ait 1 adet aracın satış ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi kıyasen uygulanarak "Açık Teklif Usulü" ile, belirtilen tarih ve saatte Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Toplantı odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği süresiz ve limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.), tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- İhale bedeli ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.

4- Araç ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir.

5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Türkiye genelinden ihaleye katılım sağlanabilecektir.

6- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.kuzka.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

7- İhale kararı Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır. Yönetim Kurulu ihaleyi onaylama veya onaylamama yetkisine sahiptir. Yönetim kurulunca onaylanmaması durumunda ihaleye katılanlar herhangi bir hak iddia edemezler.

8- Kalkınma Ajansı 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Bu ihale Kanun’un ilgili maddeleri kıyasen uygulanarak gerçekleştirilecektir.

 Bu haber 1242 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU